Ai căutat pe site-uri de imobiliare, ai fost la vizionări, ai făcut calcule, ai negociat, ai achitat şi, în final, ai devenit proprietarul casei mult visate. Mai ai new-homeowner-checklistcâţiva paşi de parcurs şi te poţi relaxa. De ce acte trebuie să te ocupi până la mutare? Dezvoltatorul ansamblurilor rezidenţiale Premium Regie şi Premium North-Lane vă schiţează itinerariul.

Schimbarea actului de identitate. Primul pas pentru a intra în legalitate este să-ţi schimbi buletinul, pentru că acesta este actul în baza căruia vei încheia contractele de utilităţi. Trebuie să te deplasezi la poliţie cu următoarele acte: actul de identitate vechi plus vechea carte de alegător, certificatul de naştere (original şi fotocopie). După caz, în funcţie de situaţia în care te afli, mai ai nevoie de acte de genul certificat de căsătorie, de divorţ etc., plus chitanţe reprezentând contravaloarea cărţii de identitate şi a taxei de timbru.

Schimbarea permisului de conducere. Pentru confortul personal în drumurile pe care le vei face, trebuie să-ţi schimbi rapid permisul de conducere. Ai nevoie de actul de identitate (original + copie), dovada plăţii contravalorii permisului la CEC, permisul vechi şi fişa medicală. Cererea şi actele necesare se depun la oricare serviciu public comunitar “Regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor“.

new houseDeschiderea rolului fiscal. Pentru înscrierea apartamentului achiziţionat în evidenţele fiscale trebuie să mergi la Administraţia Financiară a sectorului unde este situat apartamentul. Ai nevoie doar de o copie a actului de vânzare-cumpărare pentru a fi luat în evidenţa plătitorilor de impozit. Dacă nu respecţi termenul legal de înregistrare de 30 de zile, vei plăti penalităţi. Dacă ai cumpărat locuinţa împreună cu soţul/soţia, oricare dintre voi se poate ocupa de acest aspect.

Încheierea unui contract de furnizare de energie. În primul rând, pentru întocmirea contractului, trebuie să completezi o cerere tip de furnizare. Găseşti cererea pe site-ul ENEL. În al doilea rând, ai nevoie de o copie a actului de proprietate, pe care o poţi scana. La fel trebuie să faci şi cu actul de identitate al persoanei pe numele căreia închei contractul de furnizare de energie şi, de altfel, cu actele de identitate ale tuturor proprietarilor. Trebuie, de asemenea, sa precizezi tipul de tarif pe care-l doreşti. Poţi afla tipul de tarif care te avantajează cu ajutorul calculatorului online de pe site-ul ENEL.

Confirmarea înregistrării se face online, în circa două zile, iar contractual de furnizare a electricităţii îl poţi primi prin postă, îl semnezi, apoi îl trimiţi înapoi.

Încheierea contractului de furnizare de gaze. La acest capitol trebuie să strângi acte, cereri, contracte şi formulare, în dublu exemplar, şi să le depui la cel mai apropiat centru de relaţii clienţi ai GDF Suez Energy România sau să le trimiţi companiei prin postă. Ai nevoie de următoarele: o copie a actului de identitate al proprietarului, o copie a contractului de vânzare cumpărare, seria şi indexul contorului de gaze. Pe lângă acestea, mai este nevoie de documente care pot fi descărcate de pe site-ul GDF Suez, în original şi semnate: cerere acord acces, formulare schimbare partidă, contract de mandat (trei exemplare), contract de furnizare gaze naturale (două exemplare).

Contractul pentru furnizarea de apă rece. Pentru încheierea contractului de alimentare cu apă sunt necesare următoarele documente care atestă Kids having fun while moving in a new home playing with boxesdreptul de proprietate, identitatea şi calitatea persoanei care semnează contractul: copie a actului de identitate, copie a actului de proprietate intabulat, date de contact (telefon, e-mail, adresă de corespondenţă).

Pentru a beneficia de servicii de televiziune prin cablu, de internet şi de telefonie fixă, asigură-te căînchei contractele cu furnizorii preferaţi în timp util.

Dacă ai parcurs toţi aceşti paşi, înseamnă că este momentul să te relaxezi. Ce zici de o vacanţă? Ţi-ai schimbat paşaportul?

Conlux Development, deținătorul brandului Premium, are o experiență bogată în domeniul imobiliar. Conlux Development a construit ansamblul rezidenţial Green Arcades (complex de 10 vile în Herăstrău), blocurile de apartamente din apropierea Satului Francez (Cotruş 59, Virgil Madgearu 22, Danielopol 34), Premium North Lane (complex rezidenţial de 6 blocuri – 370 de apartamente – din zona pădurii Băneasa, Bd. Apicultorilor nr. 10, 12, 38A, 56, 70, Şos. Gh. I. Siseşti nr. 225 C) şi complexul Premium Regie, aflat în curs de finalizare.


80 Comments

Comments are closed.